ANBI

Kerngegevens Stichting Fondsen van de KNNV

De Stichting Fondsen van de KNNV is sinds 1 januari 2008 door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Winterbloeiende planten

1. Officiële naam

STICHTING FONDSEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING

RSIN of fiscaal nummer
8156.76542

Post- of bezoekadres

Statutair is de Stichting gevestigd in Utrecht.
Het officiële correspondentieadres van de Stichting is Postbus 310, 3700 AH ZEIST.
Het bezoekadres is Boulevard 12, 3707 BM Zeist.

Secretaris:
vacant
Postbus 310
3700 AH Zeist
e-mail: secretaris@fondsen.knnv.nl

Doelstelling

Volgens de statuten:
“De stichting stelt zich ten doel: het materieel ondersteunen en daardoor behartigen van de belangen van de KNNV en haar geledingen, dan wel van aan de KNNV verwante rechtspersonen, een en ander in samenwerking met en overeenkomstig het doel van de KNNV.”

Beleidsplan

Zie het beleidsplan in de bijlage onderaan deze pagina.

Bestuurders

Voorzitter: B.T. van der Meer (Tjalling)
Secretaris: M. Assenberg (Mark)
Penningmeester: R.K. Zoethout (Rein)
Vertegenwoordiger KNNV: W-J. Hoeffnagel (Willem-Jan)

Beloningsbeleid

Volgens de statuten:
1. Het bestuurslid en het commissielid dat onkosten maakt ten behoeve van
de stichting ontvangt daarvoor van de stichting een vergoeding.
2. De onkostenvergoeding, als bedoeld onder 1. is nader bepaald in het
Declaratiebesluit van de KNNV.
Het landelijke Declaratiebesluit KNNV wordt gevolgd.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting.
De stichting heeft geen betaalde werknemers.

Activiteiten

Voor de fondsenwerving worden de volgende middelen gebruikt:

  • oproepen in Natura, het verenigingsblad van de KNNV;
  • toezending informatie aan leden van de KNNV;
  • vertegenwoordiging van het bestuur van de stichting bij jaarvergaderingen en beleidsvergaderingen van de KNNV.

Voor toegekende subsidies wordt verwezen naar het jaarverslag van de stichting bij de bijlagen onderaan deze pagina.

Financiën

Lees hieronder o.a. het: Financieel jaarverslag 2020 Stichting Fondsen

Bijlagen: